Yealink zariadenia

Nastavenie zariadenia Yealink T48G
1.Pripojte internetový port telefónu k sieti pomocou kábla Ethernet. 2. Na počítači pripojenom k zariadeniu zapíšte IP adresu telefónu. ...
Fri, 13 Sep, 2019 at 8:00 AM
Nastavenie zariadenia Yealink T46G
1. Pripojte internetový port telefónu k sieti pomocou kábla Ethernet.  2. Na počítači pripojenom k zariadeniu zapíšte IP adresu telefónu. Po...
Fri, 13 Sep, 2019 at 7:45 AM
Nastavenie zariadenia Yealink T41P
Pripojte internetový port telefónu k sieti pomocou kábla Ethernet. 2. Na počítači pripojenom k zariadeniu zapíšte IP adresu telefónu. P...
Fri, 13 Sep, 2019 at 7:40 AM
Nastavenie zariadenia Yealink SIP-T27P
1.Pripojte internetový port telefónu k sieti pomocou kábla Ethernet. 2. Na počítači pripojenom k zariadeniu zapíšte IP adresu telefónu. ...
Fri, 13 Sep, 2019 at 8:01 AM
Nastavenie zariadenia Yealink SIP-T19P
1.Pripojte internetový port telefónu k sieti pomocou kábla Ethernet. 2. Na počítači pripojenom k zariadeniu zapíšte IP adresu telefónu. ...
Fri, 13 Sep, 2019 at 8:04 AM
Nastavenie zariadenia Yealink SIP-T21P
1.Pripojte internetový port telefónu k sieti pomocou kábla Ethernet.  2. Na počítači pripojenom k zariadeniu zapíšte IP adresu telefónu. Pozn...
Fri, 13 Sep, 2019 at 8:06 AM
Nastavenie zariadenia Yealink W52P
1.Inštalácia telefónu. Pripojte kábel napájacieho adaptéra k nabíjačke. 2. Vložte batérie do slúchadla. 3. Nabite slúchadlo. ...
Fri, 13 Sep, 2019 at 8:27 AM
Nastavenie zariadenia Yealink W52H
1.Inštalácia telefónu. Pripojte kábel napájacieho adaptéra k nabíjačke. 2. Vložte batérie do slúchadla. 3. Nabite slúchadlo...
Fri, 13 Sep, 2019 at 8:30 AM
Nastavenie zariadenia Yealink T28P
1.Pripojte internetový port telefónu k sieti pomocou kábla Ethernet. 2. Na počítači pripojenom k zariadeniu zapíšte IP adresu telefónu. ...
Fri, 13 Sep, 2019 at 7:53 AM