Gigaset telefón

Nastavenie zariadenia Gigaset DX800A
1. Pripojte zariadenie podľa obrázku nižšie.    1. Pripojte slúchadlo na základňový telefón 2: Spojenie telefónu so sieťou (analógová pevná li...
Thu, 12 Sep, 2019 at 12:57 PM