Pripojte internetový port telefónu k sieti pomocou kábla Ethernet.



2. Na počítači pripojenom k zariadeniu zapíšte IP adresu telefónu.



Poznámka

IP adresu je možné zistiť nasledovne: stlačte tlačidlo OK  

 

3.. Ak je DHCP vo vašej sieti zakázaný, môžete v o vnútri telefónu zadať statickú IP adresu:


Menu | Settings | Advanced Settings (heslo: admin) Network | Wan port


4. Prihláste sa ako admin (prihlasovacie meno a heslo predvolené je : admin)  



V odseku Status môžete vidieť základné informácie o zariadení.



5. V hlavnom menu kliknite na Account a potom v ľavo na Register.



Register Name: Prihlasovací SIP 

Username: Prihlasovací SIP 

Password: heslo

Transport: UDP

Server Host: sip.mcntele.com

Server Expires: 120


Kliknite na tlačidlo Confirm a vami zadané nastavenia sa uložia! 


6. Kliknite na Advanced v ľavo.

 V odseku Keep Alive Type vyberte "Default"



8. Kliknite na Codec v ľavo


Do stĺpca "Enable Codecs" pridajte kodeky  PCMA (G711a) a G729.



Kliknite na tlačidlo Confirm a vami zadané nastavenia sa uložia! .


Môžete používať VoIP telefón