Po prvom prihlásení odporúčame zmeniť heslo, ktoré bolo automaticky vygenerované systémom. Odporúčame zmeniť na ľahko zapamätatelné heslo.

Heslo si môžete zmeniť v MyMCN účte kliknutím na e-mailovú adresu v pravom rohu.


Selection_065


Zadajte aktuálne heslo a nové heslo a kliknite na tlačidlo "Uložiť ".